Děti z PROCITU s námi opět poběží

Tak jako v minulém roce, i letos jsme se dohodli s ředitelkou centra Pro Cit z.s. paní Irenou Vítovcovou, že připravíme pro děti s poruchou autistického spektra samostatný závod o den dříve. Děti získají medaile a dárky stejné jako děti v hlavním závodu. Věříme, že rodiče i děti budou odcházet stejně spokojeni,jako v roce minulém.